Indmeldelse:

Indmelding i foreningen:

Kontingentet er på 150 kr. for enlige og 300 kr. for familier.

Send en mail til foreningen på dansksrilankaforening@gmail.com; og angiv:
– indmeldelse som enlig eller som familie
– indmeldelse som adopteret eller som adoptant
– navn, adresse, telefonnummer, e-mail på hovedmedlem

Derudover vil vi meget gerne have:
– navn på evt. ægtefælle
– navne og alder på adopterede børn

Du vil få tilsendt en opkrævning, der bedes betalt via netbank. Men det kan tage tid.
(medlemsåret går fra 1. januar til 31. december, og vi opkræver i løbet af foråret)

Du kan også sende en mail omkring indmeldingen og derefter indbetale dit medlemsgebyr direkte på foreningens bankkonto:
Danske Bank: Reg 1535 kontonr. 3434038421.