Indmeldelse:

Indmelding i foreningen:

Kontingentet er på 100 kr. for enlige og 300 kr. for familier.

 

Send en mail til foreningen på dansksrilankaforening@gmail.com; og angiv:

 

– indmeldelse som enlig eller som familie

 

– indmeldelse som adopteret eller som adoptant

 

– navn, adresse, telefonnummer, e-mail på hovedmedlem

 

Derudover vil vi meget gerne have:

 

– navn på evt. ægtefælle

 

– navne og alder på adopterede børn

 

Du vil få tilsendt en opkrævning, der bedes betalt via netbank; men det kan tage tid. Hvis du indmelder dig efter nytår, så opkræver vi først kontingent for det efterfølgende medlemsår. (medlemsåret går fra 1 juli til 30 juni og vi opkræver i løbet af efteråret)

Du kan også sende en mail omkring indmeldingen og derefter indbetale dit medlemsgebyr direkte på foreningens bankkonto: Danske Bamk: Reg 1535 kontonr. 3434038421