Bestyrelse

Medlemskabet er åbent for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål.

I løbet af det årlige træf afholdes den ordinære generalforsamling. Efterhånden som de adopterede er blevet voksne, er de inddraget i bestyrelsen og i tilrettelæggelsen af det årlige træf.

Nærmere oplysninger om foreningen kan fås ved henvendelse til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne

Formand Næstformand
Kassererer
Henrik Sloth Peter Læssøe Nielsen Søren Schaldemann Hansen
Sekretær  Medlem  Medlem
Katja Weber Tenna Svenstrup Hansen Leo Oliver Nielsen
 Suppleant Suppleant
Theresa Bredal Thorsen Anders Sanjeeva Pedersen